Het gebruik van bodycams tijdens oefeningen kan helpen bij het evalueren van het optreden van de enkele man maar ook van groepen. Uit de evaluatie van de beelden kunnen lessen geleerd worden, die anders mogelijk niet opgevallen zouden zijn.

Tijdens ernst inzetten kunnen de beelden dienen, wederom voor evaluatie doeleinden, maar ook om de publieke opinie te beïnvloeden. Hoe vaak worden er bijvoorbeeld misdragingen gerapporteerd, die niet bewezen worden, maar waarmee invloed uitgeoefend wordt op de publieke opinie. De actuele weergave van beelden kan die veronderstelde misdragingen bevestigen of juist ontkennen.

Met name tijdens inzet van speciale eenheden voor speciale taken, bijvoorbeeld het binnendringen van huizen of arresteren mensen, kan het gebruik van de bodycam zeer nuttig zijn. Voor bewijsvoering, evaluatie, opsporing achteraf (“heb ik iets gemist”) etc. Door gebruik te maken van live-stream mogelijkheden kan ook de commandant achterin meekijken wat er voorin gebeurt en daar waar nodig bijspringen.

Maar met name het evalueren van het eigen optreden en dat van je buddy d.m.v. filmmateriaal achteraf kan bijdragen tot een betere geoefendheid.

Products

Bodycams

Bodycam IWitness 4G