Het werk van politie, arrestatieteams en andere civiele en wetshandhavende diensten verandert als gevolg van terrorisme, grof geweld, professionele misdaad en nietsontziende tegenstanders. Ook werken zij steeds vaker samen met militaire eenheden. Openbare orde en veiligheid, terrorisme, drugsinterventies, explosievenopruiming, search and rescue en crisisbeheersing zijn voorbeelden van gebieden waarop nauw wordt samengewerkt. Enerzijds vragen deze bijzondere omstandigheden om robuuste apparatuur en communicatieverbindingen die het in alle omstandigheden doen. Anderzijds vraagt het om interoperabiliteit, zodat civiele diensten en instanties naadloos kunnen samenwerken en communiceren met militaire eenheden. SurCom brengt beide werelden bij elkaar. Het is het onze missie de veiligheid en effectiviteit van dit optreden te verhogen met adequate C4ISR-middelen.

Robuuste apparatuur voor wetshandhandhaving

Het werk van politie, arrestatieteams en andere civiele en wetshandhavende diensten verandert als gevolg van terrorisme, grof geweld, professionele misdaad en nietsontziende tegenstanders. Ter ondersteuning van hun operationele inzet kijken deze diensten steeds vaker naar militaire middelen. En terecht. Zo zijn bepaalde type militaire radio’s uitermate geschikt voor gebruik in een bebouwde omgeving, in tegenstelling tot veel civiele radio’s. Ook zijn militaire middelen bijvoorbeeld verkrijgbaar in stootvaste uitvoeringen en bestendig tegen allerlei weersinvloeden. Verder maakt militaire apparatuur gebruik van robuuste verbindingen als mesh- en satellietcommunicatie. Vrijwel elk systeem dat wij in onze C4ISR-productcatalogus hebben, kan civiel toegepast worden of aangepast worden voor civiel gebruik. Voor specifieke situaties passen wij systeemintegratie toe: we combineren systemen tot innovatieve maatwerkoplossingen.

Robuuste apparatuur voor civiel gebruik

De C4ISR-producten van SurCom zijn voor een deel ook toepasbaar voor civiel gebruik door bedrijven en overheden. Beveiligingsbedrijven, maritieme sector, havenautoriteiten, openbaar vervoersector en zorgsector zijn voorbeelden waar onze producten gebruikt kunnen worden. Zo hebben wij bijvoorbeeld apparatuur voor detectie en monitoring van indringers, het afschrikken van piraten, het signaleren en waarschuwen van mensen die ergens onbevoegd lopen en het gegarandeerd tot stand brengen van boven- en ondergrondse communicatieverbindingen. Gemeenten kunnen onze producten inzetten voor openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing, crowd control en sociale veiligheid. Voor specifieke situaties passen wij systeemintegratie toe: we combineren systemen tot innovatieve maatwerkoplossingen.